Omurga Sağlığı Merkezi

Skolyoz (Omurga Eğriliği)Skolyoz(Omurga eğriliği) omurganın, sağa ya da sola doğru eğrilmesi anlamına gelir. Bu nedenle; skolyoz bir hastalık olmamakla birlikte, sağlıklı bir omurga yapısında oluşan biçimsel bir deformitedir. (şekil-1)

Skolyoz, birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilir ve omurga yapısının çeşitli bölgelerinde görülebilir.

Skolyoz un tedavi süreci skolyoz a neden olan hastalığa, kişide oluşan skolyoz a göre değişkenlik gösterir. Yani bazı hastalar için tedavi süreci doğal akışında devam ederken; kimi hastalarda ise kişinin tedaviye verdiği cevap skolyoz un türüne göre değişebilmektedir. Skolyoz ergenlik döneminde büyüme ile ilerleme göstermektedir. Yani, omurganın eğriliği daha da artmaktadır.

Skolyoz daha çok kimlerde görülür?

Skolyoz un bazı türleri nelerdir?

Skolyoz un en sık rastlanan üç türü vardır. Bunlar:

İdiopatik skolyoz (Nedeni bilinmeyen skolyoz)

En çok rastlanan skolyoz türü olarak bilinir. İdiopatik skolyoz da omurga yapısı yana doğru S veya C şeklinde eğrilir. Omurlar kendi etraflarında dönerken yana eğilme meydana gelir.Omurların dönmesi ile sırtta veya belde asimetrik bir çıkıntı olur. Yapılan araştırmalar sonucu idiyopatik skolyoz un sebebi açıklanamadığı için “nedeni bilinmeyen skolyoz” olarak da adlandırılmaktadır.

Nöromusküler skolyoz

Sık rastlanan ikinci bir skolyoz tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nöromusküler skolyoz un temel nedenleri arasında kas veya sinir hastalıkları yer alabilmektedir. Sinir hastalıkları beyin ve omurilikten kaynaklanabilir; kas hastalıkları ise çocukluk ve daha ileri ki dönemlerde görülebilir.

Nöromusküler skolyoz da, idiyopatik skolyoz un aksine solunum sıkıntısı ve duyu kusurlarına daha çok rastlanabilmektedir. Solunum problemleri,iletişim bozuklukları, duyu kusurları ve epiletik nöbetler gibi nedenlerden ötürü tedavi sürecinde skolyoz korsesi kullanılmayabilir. Skolyoz un bu türünde cerrahi müdahale için daha küçük yaşlar tercih edilebilir. Füzyon tedavisi uygulanabilir.

Skolyoz başka hastalıklara bağlı oluşabilir mi?

Konjenital skolyoz

Anne karnındaki çocuğun gelişimi sırasında ortaya çıkan omurga anomalilerine bağlı bir skolyoz türüdür.  Konjenital skolyoz ilk yıllarda hızlı bir ilerleme gösterir. Bu sebeple erken dönemlerde ortaya çıkan konjenital skolyoz un tedavi süreci küçük yaşlarda cerrahi müdahaleyi gerektirebilir.

Skolyoz a neden olan diğer bazı hastalıkları şöyle sıralayabiliriz;
Nörofibromatozis
Romatizmal hastalıklar
Omurga kırıkları
Omurga enfeksiyonları
Metabolik hastalıklar
Sendromik hastalıklar

*Yukarıdaki hastalık türlerinden de anlaşılabildiği üzere skolyoz a birçok hastalık neden olabilmektedir.ALO ACIBADEM
www.omurgasagligimerkezi.com sitesinde yer alan tüm metinler genel bir bilgilendirme içermektedir.
23 Nisan 2014 Çarşamba 12:11:54